Franciszkanie z Klimzowca

Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

FUNKCJONOWANIE PARAFII

AKTUALNY
PORZĄDEK FUNKCJONOWANIA PARAFII 
Obowiązuje od dnia 26.03.2020 r. do odwołania

MSZA ŚWIĘTA

 1. Zgodnie z dekretem Ks. abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, wszystkie MSZE ŚWIĘTE w dni powszednie i niedziele, aż do odwołania, będą sprawowane BEZ UDZIAŁU LUDU.
 2. Wszystkie przyjęte intencje mszalne będą odprawione przez kapłanów naszego klasztoru, w kaplicy zakonnej, według stałych godzin celebracji.
 3. Wszystkich wiernych, aż do odwołania, obowiązuje dyspensa Księdza Arcybiskupaod uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., także w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia lub transmisji internetowych. W tych szczególnych okolicznościach obowiązkowi niedzielnej Mszy św. zadośćuczynimy wówczas, gdy uczestniczymy w RZECZYWISTEJ TRANSMISJI EUCHARYSTII (nie może to być nagranie, które odtwarzamy w innym czasie).
 5. Wszystkie dzieci, ich rodziców i dziadków zapraszamy do udziału w niedzielnej „Jedenastce”, która z Klimzowca, na żywo, będzie transmitowana w Internecie na kanale YouTube: „Franciszkanie Klimzowiec”.
 6. Każdego dnia O. Proboszcz będzie odprawiał Mszę św. ZA PARAFIAN.
 7. wolne intencje mszalne, które można zamawiać kontaktując się z o. proboszczem (telefon, e-mail).
 8. Istnieje również możliwość zamówienia INTENCJI BEZTERMINOWYCH, które będą odprawiane przez 10 ojców naszego klasztoru wg kolejności przyjęcia, w najbliższym możliwym terminie. Jest to także forma wzajemnej troski o utrzymanie naszego kościoła parafialnego i klasztoru.
 9. Stypendium mszalne, czyli ofiarę za Mszę św., oraz inne ofiary na utrzymanie kościoła i klasztoru, można składać poprzez wpłatę na konto bankowe parafii:      Bank Pekao nr 46 1240 2959 1111 0010 5741 9214
  Złożenie ofiary za Mszę św. jest potwierdzeniem zamówienia intencji.

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

 1. W kościele i kaplicy św. Antoniego nie będzie możliwości przystąpienia do sakramentu spowiedzi świętej. Dotyczy to również spowiedzi wielkanocnej, której obowiązek można wypełnić w późniejszym czasie. Okres wielkanocnej spowiedzi świętej trwa w tym roku do 7 czerwca.
 2. W wyjątkowych,  indywidualnych sytuacjach, można umówić się na spowiedź. Należy się kontaktować z konkretnie wybranym Ojcem poprzez telefon lub pocztę e-mailową. Miejscem tej spowiedzi będzie rozmównica obok kancelarii parafialnej, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny.
 3. We właściwym przygotowaniu i odpowiednim przeżywaniu transmitowanych Eucharystii, zaleca się praktykę AKTU ŻALU DOSKONAŁEGO oraz KOMUNII DUCHOWEJ.

 

MODLITWA, ADORACJA I KOMUNIA ŚW.:

 1. Kościół jest otwarty codziennie w godz. od 9:00 do 18:00 jedynie na modlitwę indywidualną. Należy zwracać uwagę, by w tym samym czasie, w kościele nie przebywało więcej jak 5 osób. Wchodzący do kościoła powinni sami to kontrolować. Prosimy też, by zachować bezpieczną odległość od siebie.
 2. ZAWIESZONA zostaje dotychczasowa ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
 3. Poza przypadkiem bliskiego niebezpieczeństwa śmierci (na wezwanie kapłana z wiatykiem i namaszczeniem do osoby umierającej lub chorego w bardzo ciężkim stanie) NIE MA możliwości przystąpienia do KOMUNII ŚW.
 4. ODWOŁANE SĄ: świąteczne i miesięczne odwiedziny chorych oraz co niedzielna posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
 5. Codziennie o godz. 20.15, zgodnie z prośbą Księdza Arcybiskupa, bicie dzwonu będzie przypominało o wspólnej modlitwie różańcowej w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, za zmarłych w wyniku epidemii, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosimy o włączenie się w tę modlitwę o g. 20.30 w swoich domach, w duchowej łączności z naszą wspólnotą zakonną, która w tym czasie gromadzi się na modlitwie w kaplicy klasztornej.

 

WIELKI TYDZIEŃ oraz TRIDUUM PASCHALNE:

 1. WSZYSTKIE obchody liturgiczne WIELKIEGO TYGODNIA i TRIDUUM PASCHALNEGO będą sprawowane w kościele BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.
 2. Nie odbędą się obchody NIEDZIELI PALMOWEJ z tradycyjnym poświęceniem palm.
 3. W Wielki Czwartek, NIE MA adoracji w CIEMNICY.
 4. W Wielki Piątek, NIE MA DROGI KRZYŻOWEJ ani ADORACJI PRZY BOŻYM GROBIE.
 5. W Wielką Sobotę NIE MA ADORACJI PRZY BOŻYM GROBIE oraz tradycyjnego ŚWIĘCENIA POKARMÓW WIELKANOCNYCH.
 6. Po Wigilii PaschalnejNIE MA PROCESJI REZUREKCYJNEJ.

 

INNE WAŻNE OGŁOSZENIA:

 1. Kancelaria Parafialna jest NIECZYNNA do odwołania. Akty chrztu i inne dokumenty, mogą być wydawane zdalnie i przesyłane bezpośrednio do docelowych parafii (najlepiej przysłać korespondencję drogą e-mailową pisząc pod adres podany na internetowej stronie parafii).
 2. Sprawy pogrzebowe będzie można załatwiać przez furtę klasztorną o każdej porze.
 3. ODOWŁANE SĄ: katechezy dla rodziców i dzieci przygotowujących się w naszej parafii do I-szej Komunii św., spotkania dla bierzmowańców, zbiórki ministrantów i Dzieci Maryi oraz spotkania wszystkich innych grup parafialnych.
 4. Gość Niedzielny nie będzie dostępny w kościołach. Dostępny jest kioskach prasowych lub w internecie.
 5. ODOWŁANY ZOSTAJE wyjazd dzieci I-szo komunijnych i rodziców do Krakowa-Łagiewnik w dniu 16.05.2020 r.
 6. I-sza KOMUNIA ŚWIĘTA:

Według rozporządzenia Księdza Arcybiskupa, istnieją dwa warianty uroczystości I-szej Komunii św. w naszej parafii, które mogą również ulec zmianie:

a)   jeśli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkoły – należy odwołać I Komunię Świętą do czasu ustania epidemii.

b)   jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół, i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I-szej Komunii Świętej należy pozostawić Rodzicom w porozumieniu z O. Proboszczem. Wtedy I-sza Komunia święta może się odbyć w niedzielę 10.05.2020 r. o godz. 11.00 lub w innym dogodnym terminie możliwym do zaakceptowania.1.   Zachęcamy, by zainteresować się sytuacją osób starszych w swoim otoczeniu

Duszpasterze parafialni są do Waszej dyspozycji.

 

Można się kontaktować:

 • Ø telefonicznie na numer: (0 32) 241 33 37
 • Ø e-mail: klimzowiec@archidiecezjakatowicka.pl
 • Ø na furcie numer wew. do Proboszcza: 24

Zachowajmy chrześcijański Pokój wypływający z wiary w Jezusa Chrystusa. 

„I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie ani co głębokie ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”/List do Rzymian/ 

Zapewniamy Was o codziennej modlitwie i życzymy Wam trwania w Bożej miłości! Życzymy Bożej siły i optymizmu na każdy dzień!

                                                                                                  Franciszkanie z Klimzowca