Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Ceremenie Wielkopiątkowe

Piątek Męki Pańskiej

Wielki Piątek jest dniem czytania opisu Męki i kontemplacji Krzyża. W nim objawiło się w całej pełni miłosierdzie Ojca. Tak modlimy się w liturgii: "Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, gdy Twój Syn, jedyny Sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża" (Mszał Rzymski, I. Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania). Tajemnica ta budzi tak wielkie wzruszenie, że apostoł Piotr w liście do wiernych w Azji Mniejszej nie wahał się napisać:

"Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy"(1 P 1, 18-19).

Ceremonie rozpoczynają się w milczeniu. Kapłan i służba liturgiczna, ubrani w szaty koloru czerwonego w ciszy udają się do ołtarza, kapłan padaja na twarz przed ołtarzem (służba liturgiczna i pozostali wierni klęczą).

W dzień ten ma miejsce uroczyste wznoszenie modłów w różnych intencjach Kościoła i świata wyrażonych w tzw. modlitwie wiernych. Zamiast części Eucharystycznej pojawia się obrzęd adoracji krzyża. W dniu Męki i Śmierci Chrystusa z racji religijnych zachowany jest post ścisły. Post ten przedłuża się, o ile to możliwe, do liturgii Eucharystii nocy paschalnej.

Po odczytaniu opisu Męki Pana, Kościół stawia w centrum liturgii Wielkiego Piątku adorację Krzyża, nie jako symbolu śmierci, lecz jako źródła autentycznego życia. Od początku istnienia Kościół w Wielki Piątek nie celebrował Eucharystii. Dzwony i organy milczą.

W naszym kościele ceremonie rozpoczęły się o godz. 17.00, które poprowadził o. Serafin. W tym dniu, pełnym duchowego wzruszenia, dominuje nad światem krzyż Chrystusa, sztandar nadziei dla wszystkich, którzy z wiarą przyjmują jego tajemnicę we własnym życiu.

Zobacz ?>

Droga Krzyżowa Rodzin

O godz. 20.00 rozpoczęła się droga krzyżowa rodzin naszej Parafii i gości. Do wyznaczonej stacji podchodzą rodziny z zapalonymi świecami poszczególnych ulic naszej Parafii. W tym roku przewodnim tematem rozważań było "przywracać ubogim nadzieję". Po zakończeniu drogi krzyżowej każdy mógł zabrać ze sobą kawałek chleba jako symbol dzielenia się z ubogimi.