Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Żywy Różaniec

wspólnota "ŻywEGO Różańca" w naszej parafii

Opiekun wspólnoty o. Oktawiusz oraz zelatorki (przełożone ośmiu róż różańcowych) zapraszają do włączenia się w modlitwę najliczniejszej z grup parafialnych. Przyjdź na tzw. wymianę tajemnic, która ma miejsce 13 - tego dnia każdego miesiąca w kaplicy św. Antoniego.

Od listopada do kwietnia o godz. 17.15, a od maja do października po Mszy św. o godz. 18:00, która jest sprawowana w intencji członków „Żywego Różańca” i jednocześnie rozpoczyna Czuwanie Fatimskie, na którym licznie gromadzą się nie tylko członkowie róż, ale również inni czciciele Matki Bożej, którzy chcą w tym dniu w sposób szczególny czcić Maryję oraz wspominać objawienia w Fatimie. 

Geneza i ISTOTA Żywego Różańca

Kiedy na początku XIX w. we Francji różaniec okazał się modlitwą martwą i bezowocną, dwudziestoośmioletnia Paulina Jaricot założyła w 1822 r. w Lyonie Stowarzyszenie Żywego Różańca. Postanowiła tchnąć życie w przeżywającą kryzys pobożność różańcowa i włożyć różaniec w ręce ludzi młodych, intelektualistów, robotników, by jak sama mówiła, "dokonać zjednoczenia serc, aby przez zasługi Jezusa i Maryi, wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat".

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" i jednego "Chwała Ojcu". Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania przy "zmianie tajemnic" raz w miesiącu. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana, co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE

CZERWIEC 2014

Intencja ogólna:
Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. 
Intencja misyjna:
Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.