Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkańska droga życia ludzi świeckich

Franciszkańska wspólnota świeckich sięga czasów św. Franciszka, gdy jego oryginalna interpretacja Ewangelii zrodziła ruch odnowy, ogarniający także tych, którzy nie mogli wstąpić do Pierwszego (męskiego) czy Drugiego (żeńskiego) Zakonu. Ten ruch świeckich wszedł do historii pod nazwą Trzeciego Zakonu, który obecnie nazywany jest w Polsce Świecką Rodziną Franciszkańską. Św. Franciszek i jego towarzysze uświadamiali ludziom, którzy pytali: "A co z nami?...", że nie trzeba żyć poza murami klasztornymi, aby osiągnąć nową jakość wiary, bo można dojść do świętości, żyjąc w rodzinie i wykonując swój zawód. Pierwszy biograf św. Franciszka z XIII w. Tomasz z Celano tak napisał o początkach ruchu franciszkańskiego:

"Wielu z ludu, szlachcice i plebejusze, duchowni i świeccy, dotknięci tchnieniem Bożym zaczęli garnąć się do św. Franciszka, pragnąc pod jego kierownictwem żyć... On jak rzeka pełna łaski niebieskiej zraszał ich wszystkich deszczem charyzmatów, a rolę ich serca zdobił kwiatami cnót... Na jego wezwanie ludzie obydwojga płci kroczą do zbawienia wg jego wzoru, reguły i nauki. Wszystkim podał normę życia i wskazał drogę zbawienia odpowiednią dla każdego stanu." (1C37)

Franciszkański Zakon Świeckich
Franciszkański Zakon Świeckich

Świecka Rodzina Franciszkańska nie mogłaby być środowiskiem wzrostu duchowego i wzrastania we wspólnocie bez zewnętrznej struktury, potrzebnej do owocnego funkcjonowania. Stąd też każda braterska wspólnota ma swoją Rad z przewodniczącym (przełożonym), wybieraną na trzy lata. Franciszkański Zakon Świeckich obejmuje wspólnoty na różnych szczeblach (miejscowe, regionalne, krajowe, międzynarodowe). Opiekę duchową nad różnymi szczeblami sprawują kapłani z Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego lub wydelegowani duchowni diecezjalni we wspólnocie lokalnej.

Włączenie do wspólnoty franciszkańskiej świeckich następuje w trzech etapach:
POSTULAT (zapoznanie się z duchowością franciszkańską);
NOWICJAT (roczny okres próby) i
PROFESJA (przyrzeczenia).
Każda wspólnota miejscowa spotyka się zwykle raz w miesiącu.

 

Dlaczego Zakon?

Wśród różnych określeń, jakich dotąd używano zawsze istniała nazwa Zakon. Aby rozumieć powód przyjęcia tej nazwy, która postawiła III Zakon obok I i II Zakonu trzeba mieć na uwadze, że ma ona dość elastyczne znaczenie. Możemy powiedzieć, że oznacza pewne ugrupowanie ludzi rządzonych lub raczej zorganizowanych przez specjalne przepisy dla ułatwienia im kroczenia do doskonałości ewangelicznej.

ZAKON: wspólnota osób podporządkowanych przepisom Kościoła by mieć wydatną pomoc w osiągnięciu miłości doskonałej;
FRANCISZKAŃSKI: bo osoby te dążą do doskonałości za przykładem św. Franciszka;
ŚWIECKICH: ponieważ osoby te nie porzucają świata, pozostają w swoich domach i nadal żyją w swoim środowisku.

WSPÓLNOTA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH w naszej Parafii

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy parafii św. Franciszka w Chorzowie liczy obecnie 16 osób (stan z dnia 03.10.2017 r.) z tego czynni (t.j. "na chodzie") jest 13 osób, reszta to osoby chore lub w podeszłym wieku, nie wychodzące z domu.

Franciszkanie świeccy mają swoją reprezentację w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej (1osoba). Z inicjatywy FZŚ powstał przy parafii Dom Dobroci "Serce" troszczący się o osoby samotne i ubogie. Dom funkcjonował przeszło 21 lat. Przy Domu Dobroci działał Klub Seniora. Niestety z powodu zmniejszenia się wspólnoty posługa  Dom Dobroci "Serce" zakończyła się w 2013 r.  Również z inicjatywy Franciszkanów świeckich wprowadzono w tutejszym kościele nabożeństwo ku czci św. Franciszka w każdy poniedziałek po 3-ciej niedzieli miesiąca o godz. 17:00 oraz specjalne nabożeństwo w ramach Europejskiego Dnia Modlitw i Postu w intencji o pokój i jedność rodziny franciszkańskiej. Obydwa nabożeństwa są przygotowane i prowadzone przez franciszkanów świeckich (tercjarzy).

Ponadto FZŚ angażuje się w następujące działania:

  • Codzienne prowadzenie modlitwy różańcowej w kościele
  • Znaczący udział w nabożeństwach okolicznościowych (np. wieczorna adoracja, 40-godzinne nabożeństwo, adoracja przy Bożym Grobie, itp.)
  • Kontakty korespondencyjne z misjonarzami franciszkańskimi
  • Współpraca z towarzystwem przyjaciół KUL-u
  • Współpraca przy organizowaniu Festynu parafialnego (czerwiec)
  • Pomoc przy budowie Żłóbka Betlejemskiego
  • Budowa jednego z ołtarzy Bożego Ciała
  • Pielęgnacja zieleni przy kościele
  • Różne prace gospodarcze w obrębie kościoła i klasztoru
  • Stała gotowość włączenia się w różne akcje w parafii

Na pewno nie raz w życiu myślałeś jak trudno zostać świętym człowiekiem w dzisiejszym, współczesnym i zagonionym świecie... zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy trudne chwile...

Chcemy Cię przekonać, że osiągnięcie świętości jest możliwe, choć wymaga wiele wysiłku. Istotą świętości jest przede wszystkim miłość Boga i bliźniego, a nie jakieś nadzwyczajne osiągnięcia, chociaż i one maja czasami wielkie znaczenie.

Wśród wielu wzorów świętości, duchowość Franciszkańska jest jedną z najbardziej fascynujących! Potwierdził to Kościół i wielu świętych, którzy na tej drodze osiągnęli zbawienie. Członkami naszego zakonu mogą zostać katolicy, którzy ukończyli 18. rok życia: ludzie stanu wolnego, żyjący w sakramentalnych związkach małżeńskich, wdowy, wdowcy, osoby duchowne (klerycy, księża, biskupi).

Także Ty możesz odważyć się na ewangeliczną przygodę na wzór św. Franciszka z Asyżu.

Zapraszamy na nasze spotkanie w każdą III niedzielę miesiąca o godz. 15.00 do salki parafialnej.

Relikwie błogosławionej Anieli Salawy patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Relikwie bł. Anieli Salawy Dnia 9 listopada 2010 za zgodą i błogosławieństwem o. proboszcza członkowie miejscowej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sprowadzili do naszego Kościoła reliwkię blogosławionej Anieli Salawy patronki FZŚ w Polsce.

Ta wierna córka Świętego Franciszka wykonywała ciężką pracę służącej i pomocy domowej niezwykle sumiennie. Jednocześnie była blisko związana z Kościołem. Troszczyła się o Kościół z nadzwyczajną pobożnością. Wielką miłością darzyła Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Do końca swojego krótkiego życia przeżywała wyjątkowe nabożeństwo do Najświętszej Panienki, uważając że jest to dla niej najkrótsza i najpewniejsza droga do Boga.

Żar Ducha Bożego wypływającego z jej serca promieniował na otoczenie.

Nieodłącznym elementem życia blogosławionej Anieli było cierpienie fizyczne i duchowe, które niezwykle pokornie przyjmowała, a nawet prosiła Pana Jezusa aby obarczył ją dolegliwościami innych. Zmarła w wieku 41 lat, po ciężkiej czteroletniej chorobie. 

Ojciec Święty Jan Paweł II 13 sierpnia 1991 roku podczas Mszy na krakowskich Błoniach wyniósł tę skromną pełną ciepła i miłosierdzia dla bliźnich tercjarkę na ołtarze.

Uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionej Anieli nastąpiło podczas Mszy Świętej 22 listopada 2010 o godzinie 1800 . W naszym Kościele jej relikwie są czczone w każdy poniedziałek po III niedzieli miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 1800. Relikwie są również czczone w dniu Liturgicznego Wspomnienia błogosławionej Anieli Salawy  9 września każdego roku. Serdecznie zapraszamy.

Pokój i Dobro

od FZŚ