Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Sakrament małżeństwa

PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY - spisuje się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Narzeczeni muszą się osobiście stawić w kancelarii parafialnej i przynieść ze sobą następujące dokumenty:

1. Dowód tożsamości.
2. Świadectwo chrztu wystawione najpóźniej przed 3 miesiącami.
3. Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
4. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egzemplarze) - dotyczy tzw. małżeństw konkordatowych.
5. Jeśli któraś ze stron jest niepełnoletnia zezwolenie sądu opiekuńczego (konieczna także zgoda rodziców).
6. W sytuacji wdowca lub wdowy akt zgonu współmałżonka.
7. W innych przypadkach (np. różne wyznanie, różna religia) przede wszystkim dobra wola. Na miejscu w kancelarii poradzimy jak podejść do sprawy.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

W DEKANACIE CHORZÓW BATORY

 

1)      NAUKI PRZEDŚLUBNE – obecność na 3 katechezach jest obowiązkową formą przygotowania do małżeństwa. 

Udział należy zgłosić wcześniej w wybranej parafii.

 

Parafia Dobrego Pasterza Chorzów Batory ul. Skrajna 2a  – dom katechetyczny godz. 19.00

26.02.2018

5.03.2018

12.03.2018

 

Parafia Św. Antoniego z Padwy ul. Kopernika 1 – dom katechetyczny godz. 19.00

11.04.2018

18.04.2018

25.04.2018

 

Parafia Św. Franciszka Chorzów – Klimzowiec ul. Franciszkańska 1  – kaplica Św. Antoniego  godz. 19.00

5.06.2018

6.06.2018

7.06.2018

 

Parafia NSPJ Chorzów Batory ul. Długa 32 – salki parafialne godz. 19.00

10.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

 

2)      DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

 

Parafia Wniebowzięcia NMP Chorzów Batory ul. Farna 3 – dom katechetyczny godz. 16.30

17.03.2018

16.06.2018

15.09.2018

 

PORADNIA MAŁŻEŃSKA I RODZINNA. Narzeczeni uczestniczą w dwóch spotkaniach w Poradni Małżeńskiej i Rodzinnej. Informacje podczas nauk przedślubnych.

ŚWIADEK ŚLUBU. Może nim być każdy, kto jest zdolny stwierdzić zawarcie małżeństwa i dać o tym wiarygodne świadectwo. Musi być obecny fizycznie w miejscu i czasie ślubu.

WYSTRÓJ KOŚCIOŁA. Ze względu na różne gusta - wytrój kościoła w kwiaty i inne dekoracje  - pozostawia się narzeczonym.