Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Sakrament bierzmowania

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2022/2023 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu
w Chorzowie Klimzowcu

 

I ROK FORMACJI

 

Spotkanie organizacyjne
czwartek, 15.09.2022 r., godz. 19.00

 

PAŹDZIERNIK 2022 

2.10.2022 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

16.10.2022 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

27.10.2022 o godz. 19.00 spotkanie w auli klasztornej [zbiórka obok kancelarii parafialnej] ostatni piątek miesiąca.

 

 

LISTOPAD 2022 

6.11.2022 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

20.11.2022 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

25.11.2022 o godz. 19.00 spotkanie w auli klasztornej [zbiórka obok kancelarii parafialnej] ostatni piątek miesiąca.

 

  

GRUDZIEŃ 2022 

4.12.2022 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

18.12.2022 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

30.12.2022 o godz. 19.00 spotkania w auli nie będzie [okres świąteczny].

 

 

STYCZEŃ 2023 

1.01.2023. niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

15.01.2023. niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

27.01.2023 o godz. 19.00 spotkania w auli nie będzie [ferie zimowe].

 

  

LUTY 2023 

5.02.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

19.02.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

24.02.2023 o godz. 19.00 spotkanie w auli klasztornej [zbiórka obok kancelarii parafialnej] ostatni piątek miesiąca.

 

  

MARZEC 2023 

5.03.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

19.03.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

31.03.2023 o godz. 19.00 spotkanie w auli klasztornej [zbiórka obok kancelarii parafialnej] ostatni piątek miesiąca.

 

  

KWIECIEŃ 2023 

2.04.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

16.04.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

28.04.2023 o godz. 19.00 spotkanie w auli klasztornej [zbiórka obok kancelarii parafialnej] ostatni piątek miesiąca.

 

 

MAJ 2023 

7.05.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

21.05.2023 niedziela odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

26.05.2023 o godz. 19.00 spotkanie w auli klasztornej [zbiórka obok kancelarii parafialnej] ostatni piątek miesiąca.

 

  

CZERWIEC 2023 

4.06.2023 odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

18.06.2023 druga niedziela miesiąca odbiór zagadki biblijnej po Mszy św.

 

22.06.2023 o godz. 19.00 piknik franciszkański z okazji zakończenia roku szkolnego. 

 

Bardzo ważne obowiązki 

  1. Uczestnictwo w katechezie.
  2. Uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach św.
  3. Uczestnictwo w Mszach św. i w spotkaniach wyznaczonych przez o. Proboszcza.
  4. Zbieranie i rozwiązywanie zagadek biblijnych.

 

II ROK FORMACJI

 

10 – 14 PAŹDZIERNIKA 2022 godz. 19.00 zbiórka obok kancelarii

10X – 1 grupa, 11X – 2 grupa, 12X - 3 grupa, 13X – 4 grupa, 14X – 5 grupa

 

14 – 18 LISTOPADA 2022 godz. 19.00 zbiórka obok kancelarii

14 XI – 1.,       15 XI – 2.,     16 XI – 3.,     17 XI – 4.,     18 XI – 5.

 

5 – 9 GRUDZIEŃ 2022 godz. 19.00 zbiórka obok kancelarii

5 XII – 1.,       6 XII – 2.,     7 XII – 3.,     8 XII – 4.,     9 XII – 5.

 

STYCZEŃ 2023 z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo tradycyjnej kolędy i ferie zimowe, które w tym roku rozpoczną się 16 stycznia – spotkań nie będzie.

 

6 – 10 LUTY 2023 godz. 19.00 zbiórka obok kancelarii

6 II – 1.,          7 II – 2.,        8 II – 3.,        9 II – 4.,        10 II – 5.

 

6 – 10 MARZEC 2023 godz. 19.00 zbiórka obok kancelarii

6 III – 1.,         7 III – 2.,       8 III – 3.,       9 III – 4.,       10 III – 5.

 

17 – 21 KWIECIEŃ 2023 godz. 19.00 zbiórka obok kancelarii

17 IV – 1.,       18 IV – 2.,     19 IV – 3.,     20 IV – 4.,     21 IV – 5.

 

MAJ 2023

W momencie ustalenie dokładnej daty bierzmowania, zostanie podany osobny grafik bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Zostaną w nim zawarte informacje o próbach oraz o spowiedzi przed bierzmowaniem.

CZERWIEC 2023

Grill z młodzieżą. Data do ustalenia.

 

Dane kontaktowe w razie usprawiedliwienia nieobecności:

tel.: 782-670-390

e-mail: boskoofm@interia.pl

 

Bardzo ważne obowiązki:

1)     Uczestnictwo w katechezie.

2)     Uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach św.

3)     Uczestnictwo w Mszach św. i w spotkaniach wyznaczonych przez Proboszcza.

Ważne obowiązki:

  1. Comiesięczna spowiedź [najlepiej w niedzielę]
  2. Egzamin
  3. Ładnie i systematycznie prowadzony zeszyt z katechezy

Zadanie

ocena

podpis rodzica

Podpis egzaminatora

Modlitwa Pańska (Ojcze nasz)

 

 

 

Zdrowaś Maryjo

 

 

 

Przykazania Boże (Dekalog)

 

 

 

7 sakramentów

 

 

 

Przykazanie miłości

 

 

 

Siedem grzechów głównych

 

 

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 

 

 

Pięć przykazań kościelnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKALOG

1.   Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2.   Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3.   Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.   Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.   Nie zabijaj.

6.   Nie cudzołóż.

7.   Nie kradnij.

8.   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.   Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

7 SAKRAMENTÓW

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Najświętszy Sakrament. 4. Pokuta. 5. Namaszczenie chorych. 6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,
z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH 1. Pycha. 2. Chciwość. 3. Nieczystość. 4. Zazdrość. 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6. Gniew. 7. Lenistwo.

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Szczera spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

W momencie ustalenie dokładnej daty bierzmowania, zostanie podana data egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.