Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Kapituła Prowincji Wniebowzięcia NMP

\"Kapituła

W dniach od 29 kwietnia do 2 maja 2013 r. w klasztorze w Katowicach Panewnikach obradować będzie Kapituła Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Jest to najwyższy, kolegialny organ władzy, który zbiera się co trzy lata. Pod przewodnictwem Wizytatora Generalnego i Prezesa Kapituły o. Kajetana Kowalskiego przedstawiciele wszystkich Braci dokonają podsumowania minionego trzechlecia oraz wytyczą nowe kierunki dla rozwoju wspólnoty prowincjalnej. Członkowie Kapituły dokonają również wyboru nowego Zarządu Prowincji na czele z Ojcem Prowincjałem.

Po zakończonej Kapitule, nowo wybrany Zarząd na majowym posiedzeniu Kongresu Kapitulnego powierzy Braciom w całej Prowincji nowe zadania. Zmiany personalne, które zapewne dotkną również naszego klasztoru i parafii wynikają m in. z przepisów Konstytucji Generalnych i Statutów Partykularnych o kadencyjności urzędów i posług w Zakonie.
Prośmy wspólnie Ducha Świętego o pomoc i światło dla Ojców i Braci Kapitulnych. Przez wstawiennictwo św. Ojca Franciszka módlmy się, aby wszystkie podejmowane decyzje przyczyniły się do duchowego rozwoju nas wszystkich.