Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Klimzowiec, wielkomiejska dżungla czy Zielona Galilea

o nowej ewangelizacji w naszej parafii

W każdą Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego słyszymy słowa Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Misyjny nakaz został wprawdzie skierowany bezpośrednio do Apostołów, ale powinien przeszyć każdego z nas.
Arcybiskup Wiktor Skworc, sprecyzował w ostatnim czasie, co to znaczy „cały świat”. Przestrzenią działania współczesnych Apostołów, są: „środowiska, gdzie brakuje pokarmu nadziei i eucharystycznego Chleba, areopagi świata, wielkomiejskie dżungle i blokowiska, zapuszczone i zapomniane familoki, oraz umęczone i nieraz samotne przestrzenie zarobkowych emigracji”. Jak tam jednak trafić? Czy z naszej parafii na Klimzowcu istnieje jakaś droga do tych miejsc? Może sam Klimzowiec jest „wielkomiejską dżunglą”, gdzie tylko niektórzy gotowi są zachwycić się Jezusem i radośnie kroczyć za Nim?
Wydaje się, że słyszane z każdej ambony hasło dotyczące „nowej ewangelizacji” staje się jedynym sposobem zadośćuczynienia Jezusowej prośbie. Aby tak się stało, każdy z nas musi spotkać się z Jezusem. Gdzie On jest? Czeka na nas w znakach sakramentalnych (m in. Eucharystia, Spowiedź), w swoim Słowie oraz we wspólnocie ludzi wierzących.
Pragnienie spotkania Jezusa stało się motywem, aby i w naszej Parafii powstała nowa wspólnota. Wszystko rozpoczęło się od cyklu spotkań, które miały na celu odnowienie wiary. Uczestnicy spotkań poprzez konferencje oraz modlitwę zawiązali silną wspólnotę, która mimo zakończonego cyklu „Szkoły wiary” domagała się kontynuacji. Wezwani przez Ducha Świętego podjęli pod przewodnictwem o. Samuela cotygodniowe spotkania, mające na celu wspólnotowe umacnianie się i odczytywanie Bożych darów – charyzmatów.
Warto nadmienić, iż wspólnota jest zróżnicowana pod każdym względem. Środowe spotkania modlitewno-formacyjne gromadzą młodych i „wcześniej urodzonych”, a prowadzącymi są nie tylko miejscowi duszpasterze, ale także wciąż zapraszani goście. Drzwi do kaplicy św. Antoniego wciąż pozostają otwarte, bo Jezus nie przestaje wołać i zapraszać do fascynującej wędrówki. Gospodarzami spotkań, a więc trzonem wspólnoty jest kilkunastoosobowa grupa młodych ludzi, którzy poprzez piątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, wyjazdy na różnorakie kursy i rekolekcje – formują się, aby posługiwać całej wspólnocie Kościoła. Tworzą wspólnotę charyzmatyczno-ewangelizacyjną otwartą dla wszystkich młodych.
Bł. Jan Paweł II w 1983 r. na Haiti określił, że ewangelizacja jest o tyle „nowa” o ile korzysta z nowych metod, środków, oraz tchnie entuzjazmem i radością. O owych środkach usłyszeć można było podczas kolejnego cyklu, nazwanego „Szkołą modlitwy”. Uczestnicy środowych spotkań doświadczają nowych form modlitwy, szczególnie o rysie charyzmatycznym. Jak mówią: „doświadczenie nowych form nie przekreśla starych, a wręcz je pogłębia i udoskonala”. Siła modlitwy wspólnotowej oraz działanie Jezusa w Słowie i znakach sakramentalnych ukazuje się m in. w czasie Eucharystii. Co dwa miesiące jej szczególną intencją jest modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Wówczas do stałych członków „środowej” i „piątkowej” wspólnoty dołączają inni wierni.
Metropolita Górnośląski napisał do nas: Nie szukajmy gdzieś daleko możliwości misyjnego działania i dawania świadectwa. Dziś podstawową przestrzenią ewangelizacji jest nasze środowisko rodzinne! Starajmy się, aby dokonywała się ona „Przez pokolenia” i przez świadectwo pokoleń: aby pokolenie wnuków budowało swą wiarę na świadectwie dziadków, a przede wszystkim, by synowie „uczyli” się wiary od swoich ojców. W ten sposób rodzina stanie się szkołą wiary, szkołą wpatrywania się w niebo, szkołą oczekiwania Pana, „aż przyjdzie w chwale”.
Niech dzieło duchowego odnowienia naszej Parafii dokonuje się przez odnowienie naszych serc. Aby zmieniły się nasze rodziny – potrzeba naszego duchowego entuzjazmu. W imieniu członków wspólnoty charyzmatyczno-ewangelizacyjnej zapraszamy do włączenia się w cykl spotkań: w środy o godz. 19.00 w kaplicy św. Antoniego (spotkania dla wszystkich) oraz w piątki o godz. 19.00 w salkach parafialnych (spotkania dla młodzieży).