Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Czuwanie przed otwarciem Roku Wiary

W środę 10 października 2012 r. o godz. 18.00 (w wigilię rozpoczynającego się w całym Kościele Roku Wiary) członkowie grup parafialnych wraz innymi Parafianami zgromadzili się na Eucharystii. Towarzyszyła im gorąca modlitwa aby łaska wiary przekazana podczas Chrztu Świętego nieustannie wzrastała.
O. Samuel wskazał podczas homilii na trzy księgi, które zostały wniesione podczas procesji wejścia, a które mają stać się przewodnikami podczas Roku Wiary. Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego i Dokumenty Soboru Watykańskiego II domagają się odświeżenia, bo we współpracy z Bożą łaską orzeźwiają wiarę. Wierni usłyszeli zaproszenie aby w chwili nawiedzenia świątyni parafialnej skorzystali z krótkiej modlitewnej lektury tych ksiąg, które wystawione zostały w okolicach tabernakulum.
Po wyznaniu wiary, które wypowiedział tylko przewodniczący Eucharystii o. Oktawiusz wraz z koncelebrującymi Mszę św. o. Efraimem, o. Izaakiem i o. Samuelem, jako zaproszenie wiernych do przyjęcia Składu Apostolskiego, nastąpiło włączenie czternastu młodych ludzi do Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”. Wspólnota jest dziełem naszej Prowincji zakonnej, która działa w klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie oraz w Jabłonkowie na Zaolziu. Przynależność do wspólnoty „Zacheusz” zapewni naszej młodzieży stałość rozpoczętej przed rokiem formacji włączonej w nurt Nowej Ewangelizacji.
Zakończeniem Eucharystycznej modlitwy stało się indywidualne błogosławieństwo jakiego zgromadzeni w świątyni kapłani udzielili uczestnikom liturgii. Każdy z nich otrzymał tekst Składu Apostolskiego z prośbą o codzienne odmawianie. Pragnienie duszpasterzy jest wezwaniem samego Ojca Świętego który poleca, aby „każdy wierzący na nowo odkrył treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowił się nad samym aktem wiary” (Porta fidei 9).
Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu animowana przez nowych członków chorzowskiej wspólnoty „Zacheusz”.
Niech Maryja – Patronka różańcowego miesiąca „błogosławiona, która uwierzyła” będzie dla nas przewodniczką i orędowniczką w Roku Wiary. Matka Jezusa pokazuje nam jak „przez wiarę” mamy uczestniczyć w dziele zbawienia Jej Syna, które celebrujemy w liturgii. Ona też niech będzie opiekunką wszystkich indywidualnych i wspólnych inicjatyw podejmowanych czasie Roku Wiary w całym Kościele jak również w naszej klimzowieckiej parafii. Zbliżajmy się do Jezusa!

Zdjęcia z czuwania
 

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zachuesz”