Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Statystyka duszpasterska parafii św Franciszka w Chorzowie

parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu przy klasztorze zakonu braci mniejszych w Chorzowie Klimzowcu za rok 2011

 1. Parafię zamieszkuje ok. 7000 katolików. Regularnie uczestniczy w Mszach św. ok. 1/3 mieszkańców; pozostali albo wcale, albo tylko okazjonalnie (przy przyjmowaniu sakramentów świętych: chrzest, Pierwsza Komunia Św., małżeństwo, z racji świąt, pogrzebu). Według deklaracji niektórzy mieszkańcy uczęszczają do kościołów sąsiednich parafii: Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Antoniego, św. Jadwigi, Matki Boskiej Piekarskiej na Osiedlu Tysiąclecia. Kolędę przyjmuje ok. 75% Parafian.
 2. W naszym klasztorze jest obecnie 8 kapłanów, diakon oraz 2 braci zakonnych. W tym 3 kapłani są bezpośrednio zaangażowani w duszpasterstwo parafialne. Trzech kapłanów jest zaangażowanych w duszpasterstwo powołaniowe, działające przy Franciszkańskim Centrum Młodzieżowo – Powołaniowym w naszym klasztorze.
 3. Chrztu udzielono 56 dzieciom ( w tej liczbie było 34 chłopców i 22 dziewczynki ) . Chrztów było mniej o 49 niż w ubiegłym roku.
 4. Do bierzmowania przystąpiło 44 chłopców i 33 dziewczęta . W sumie 77 osób.
 5. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 82 dzieci. Z tego 3 dzieci do Wczesnej Komunii św. (41 chłopców i 41 dziewczynek).
 6. Komunii św. w ciągu roku rozdano 106 tys. ( w ubiegłym roku 105 tys. ).
 7. Sakrament pokuty sprawowany był przed każdą Mszą św. oraz w soboty od godz. 17.00. Dodatkowe terminy z racji świąt i różnych okazji oraz Miesięcznych Dni Eucharystycznych były podawane w ogłoszeniach duszpasterskich. Ponadto spowiadamy ½ godz. przed Mszą św. o godz. 18.00 w dni powszednie, czyli od 17.30 oraz ½ godz. przed każdą Mszą św. w niedzielę i uroczystości.
 8. Z posługą duszpasterską u ludzi chorych i nie wychodzących z domu byliśmy 661 razy ( w roku ubiegłym 600 razy).
 9. W minionym roku 1 kandydat zgłosił się do naszego Zakonu. Ponadto z naszej parafii są 2 klerycy w naszym Zakonie dk. Leopold Marek oraz br. Archanioł Borek, który jest obecnie na drugim roku studiów. Natomiast ks. Łukasz Nawrat ze Zgromadzenia Księży Salezjanów w maju przyjął święcenia kapłańskie. Kapłanów pochodzących z parafii i kandydatów do kapłaństwa polecamy modlitwie wiernych.
 10. W naszym kościele zawarto 21 małżeństwa; w ubiegłym roku 23.
 11. Zmarło 70 parafian: 30 kobiet i 40 mężczyzn; o 4 osoby mniej niż ubiegłego roku.
 12. W katechezie zaangażowanych jest 3 kapłanów, diakon i 6 katechetek świeckich. Katecheza prowadzona jest:
  • w Przedszkolach nr 6 i 21;
  • w Zespole Szkół Sportowych nr 1 (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum);
  • w Gimnazjum nr 2, im. Jana Pawła II;
  • w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sportowej;
  • przy parafii katecheza jest prowadzona dla dzieci przygotowujących się do Wczesnej Komunii oraz dla dorosłych.
 13. Dwa razy w miesiącu odbywa się nauka przed Chrztem św. oraz 4 razy w ciągu roku nauki przedślubne.
 14. Grupa modlitewna codziennie odmawia Różaniec św. po Mszy św. o godz. 8.00. Dwudziestego piątego dnia miesiąca, modli się w intencji o pokój na świecie i łaskę wiary dla niewierzących.
 15. W naszej parafii jest 7 róż różańcowych, które mają spotkania zawsze 13 dnia miesiąca. Ponadto od maja do października odbywały się u nas czuwania fatimskie.
 16. Młodzież mogła spotykać się w ramach OAZY – Ruch „Światło Życie”, Młodzieżowego Chóru Kameralnego „Beatitudo” oraz grupy 20+, a dzieci w grupie \"Dzieci Maryi\" i Scholi Liturgicznej.
 17. Raz w miesiącu odbywały się spotkana nauczycieli z miasta Chorzowa, oraz Ruchu Focolari.
 18. Franciszkański Zakon Świeckich działający przy naszej parafii, poza swoimi regularnymi spotkaniami i inną działalnością troszczy się o „Dom Dobroci” przy ul. Średniej 3a, gdzie są przygotowywane posiłki dla samotnych i biednych przez wolontariuszy. Ponadto raz w miesiącu w poniedziałki po trzeciej niedzieli prowadzi nabożeństwo ku czci św. Franciszka. Podczas tego nabożeństwa można uczcić relikwie bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce.
 19. Liturgiczna Służba Ołtarza liczy 31 chłopców.
 20. Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej spotykali się co 2 miesiące: m.in. przeprowadzili akcję sprzedaży ciasta domowego wypieku, zajęli się budową żłóbka, redakcją \"Informatora Parafialnego\" oraz prowadzeniem strony internetowej parafii.
 21. Przez cały rok dwa razy w miesiącu w wyznaczone czwartki czynna była Poradnia Małżeńska i Rodzinna.
 22. Parafialny Zespół Charytatywny przez cały rok służył pomocą potrzebującym, m.in. przez prowadzenie punktu pomocy charytatywnej w naszym klasztorze, czy przygotowanie i rozprowadzenie paczek świątecznych dla osób chorych i samotnych.
 23. Przez cały rok we wtorki od godz. 16.30 do 18.00 czynna była Biblioteka Parafialna.

Dziękujemy Bogu za całoroczną opiekę nad naszą parafią. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, bezinteresownie angażowali się w działalność duszpasterską i w pracach przy kościele (m.in.: w sprzątaniu, dekoracjach, przyozdabianiu ołtarzy, budowaniu żłóbka, Bożego Grobu, ołtarzy na procesje Bożego Ciała i innych pracach). W minionym roku były wykonywane remonty przy naszym obiekcie; między innymi : remont i konserwacja okna w kopule kościoła, remont muru oporowego i położenie kostki brukowej pomiędzy kaplicą a Krzyżem Misyjnym, remont kuchni klasztornej i inne drobne remonty. Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, Archidiecezji, Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, Misji, dzieł charytatywnych (m.in. na potrzeby Caritas) i za wszelką inną pomoc materialną. Przepraszamy z naszej strony za wszelkie zaniedbania, uchybienia i niedociągnięcia.

o. Emanuel Ligocki OFM
Proboszcz
Chorzów, dnia 31 grudnia 2011 roku.