Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Intencje

  29 NIEDZIELA ZWYKŁA                                18.10-25.10.2020 r

 

 

29 NIEDZIELA

ZWYKŁA 
18.10.2020 r.

 

7.00

 

9.00

Za zmarłych Marię, Helenę, Władysławę, Antoniego, Jana, Franciszka, Stanisława, Józefa Wachowskich, zmarłych z rodziny Widera i Adamski

11.00

1) W intencji Genowefy Szymkowiak z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o łaskę zdrowia na dalsze lata życia Te Deum

2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo na  lata wspólnego życia z okazji 9 rocznicy ślubu

12.30

Z okazji urodzin syna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o łaskę zdrowia na dalsze lata życia

14.00

Za zmarłą Renatę Mikuła

17.00

Za zmarłego Zygmunta Olejnika (intencja od rodziny Karyś z Machocic oraz Andrzeja i Teresy Gołąbek)

PONIEDZIAŁEK
19.10.2020 r.

 

6.30

Za zmarłych z rodzin: Karczewskich, Łuczak, Duda, Feredin

8.00

Za zmarłą siostrę Marię i szwagra Jerzego Pieńczak, zmarłych rodziców Emmę i Alfonsa Ganszczyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja od Urszuli)

18.00

1) W intencji o. Dymitra, asystenta FZŚ

2) Za zmarłego Tadeusza Stefaniaka (intencja od lokatorów z ul. Racławickiej 35)

WTOREK
20.10.2020 r.

6.30

Za zmarłego Tomasza Leszczyńskiego

8.00

Za zmarłą Alinę, zmarłego Wiesława, Stanisława, Ryszarda, Marcina, Genowefę, Leokadię, Edmunda, Jadwigę, Jana oraz za zmarłych z rodzin Pacułów, Przybyłów, Świerczyńskich, Przeborowskich, Dzięgielewskich i ich krewnych

18.00

1) Za zmarłą Marię i Romana Kisiel

2) Za zmarłą Gizelę Łukasik w 5 rocznicę śmierci

3) Za zmarłą Irenę Janik na pamiątkę imienin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA
21.10.2020 r.

6.30

Za zmarłą Jadwigę Włodarczyk z okazji urodzin

8.00

Za zmarłych rodziców Franciszkę i Stanisława Świerzy w kolejne rocznice śmierci

18.00

1) Zbiorowa za zmarłych

2) Za zmarłą Wandę Bator

CZWARTEK

22.10.2020 r.

 

6.30

Za zmarłego Jerzego Szopa

8.00

Za zmarłego męża Tadeusza Wróblewskiego

18.00 

1) Zbiorowa za żywych

2) Za zmarłego Jana i Mariannę Źrebiec w kolejne rocznice śmierci

PIĄTEK
23.10.2020 r.

 

6.30

Za zmarłą Halinę Waśka

8.00

Za zmarłą Wandę i Antoniego Sadurskich

  18.00

1) W intencji Aleksandra i Claudii z okazji 10 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o łaskę zdrowia na dalsze lata życia

2) Za zmarłą Wiktorię Hamela w 5 rocznicę śmierci

SOBOTA
24.10.2020 r.

 

6.30

 

8.00

Za zmarłą Helenę Czernohorską w 8 rocznicę śmierci

14.00

Ślub rzymski: Krzysztof Fiałkowski – Marta Drozdowska

15.30

W kaplicy św. Antoniego: W intencji Aleksandry z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o łaskę zdrowia na dalsze lata życia Hymn do Ducha Świętego

  18.00

1) W intencji Mirosława z okazji 40 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, św. Franciszka z Asyżu oraz o łaskę zdrowia na dalsze lata życia oraz o błogosławieństwo dla całej Rodziny

2) Za zmarłego Tadeusza Stefaniaka

30 NIEDZIELA

ZWYKŁA 
25.10.2020 r.

 

7.00

Za zmarłych rodziców Szydło w 91 rocznicę urodzin Ludwika Szydło, za zmarłych z rodziny Bryłka i Szydło

9.00

Za zmarłego Czesława Lenard w 30 rocznicę śmierci za zmarłych z rodziny Lenard, Lech, Affek, Wiśniewski

11.00

1) W intencji rodzin: Kubista, Krutarz, Mieńciuk, Kępińskich, Samways, Jaworek z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o łaskę zdrowia

2) Za zmarłego Rafała Malcher

12.30

1) Za zmarłego Jacka Czapla w kolejną rocznicę śmierci

2) W intencji Janiny Borek z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Franciszka z Asyżu oraz o łaskę zdrowia na dalsze lata życia Te Deum

14.00

Roczki: Lena Roszak

  17.00

W intencji o pokój na świecie, łaskę wiary dla niewierzących oraz w intencjach członków wspólnoty modlitewnej MB Królowej Pokoju