Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Konwent Paschalny w dekanacie Chorzów

Co roku, w oktawie Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego, księża pracujący w jednym dekanacie spotykają się na tzw. konwencie. Jest to spotkanie, które nawiązuje do zgromadzenia apostołów radujących się w Wieczerniku spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Konwent odbywa kolejno w poszczególnych parafiach dekanatu.

W bieżącym roku gospodarzem tego radosnego spotkania kapłanów była parafia św. Józefa, w związku z obchodzonym przez nią jubileuszem 100-lecia tutejszego kościoła. Symboliczną była także data wyznaczona na tegoroczny konwent. Odbył się on 14 kwietnia, a więc dokładnie w 92. rocznicę konsekracji tej świątyni. Jak wspomina jeden z kapłanów uczestniczących w konwencie: Każdy kapłan czuł wyjątkowość tego miejsca. Atmosfera tego przepięknego kościoła oraz jego sacrum wzbudzało w nas kapłanach wdzięczność za Dar Kapłaństwa.

Kulminacyjnym punktem tego spotkania było wspólne sprawowanie Eucharystii w intencji zmarłych kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, której przewodniczył ks. wice dziekan Eugeniusz Błaszczyk, proboszcz parafii św. Wawrzyńca. Słowo do zebranych prezbiterów wygłosił wikariusz parafii św. Antoniego z Padwy ks. Andrzej Dendura, w którym położył akcent na radość płynącą ze Zmartwychwstania Pana. Prezbiter - kapłan jest specjalistą od Boga i człowieka. Z wiary ma czerpać światło i siłę do swej posługi. Postawa kapłańska ma prowadzić ludzi do oddawania chwały Boga - przypomniał kaznodzieja.

Pod koniec uroczystej Eucharystii zostały uczczone relikwie patrona naszego miasta św. Floriana. W uroczystej celebracji Eucharystii nie zabrakło także wiernych, którzy zgromadzili się i zanosili modlitwy o świętość swoich prezbiterów i za zmarłych prezbiterów. Na zakończenie odśpiewano hymn "Regina Coeli".

Po Mszy św. kapłani przeszli na plebanię, gdzie wzięli udział w obradach, które otworzył referat wikariusza parafii św. Antoniego z Padwy ks. Mariusza Maszczyka pt. "Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Sprawa powołań a ministranci". Prelegent wyszczególnił w nim to, co w sposób szczególny pociąga młodych ludzi, pomaga im w rozeznaniu powołania i wyborze kapłaństwa. Na koniec przypomniał, że wszyscy kapłani są odpowiedzialni za powołania. To od nas zależy, czy młody człowiek, którego Chrystus wzywa wkroczy na drogę kapłaństwa.

Następnie głos zabrał proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej ks. Emanuel Pietryga. Jego wystąpienie poświęcone był ruchom katolickim jako źródle i oparciu powołania kapłańskiego.

Temat roku liturgicznego "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu" poruszył również w swoim wystąpieniu ojciec duchowny dekanatu Emanuel Ligocki, który co kwartał na spotkaniach kapłanów dekanatu głosi konferencje.

Na zakończenie wielkanocnego spotkania głos zabrał ks. Dziekan Antoni Klemens przedstawił bieżące sprawy Dekanatu dotyczące trwającej wizytacji dekanalnej i kalendarz najważniejszych uroczystości chorzowskich parafiach. Zebrani przyjęli także harmonogram spotkań konwentowych na lata 2008-2015.

W Białym Tygodniu roku 2008 na podobnym Konwencie paschalnym prezbiterzy naszego Dekanatu spotkają się w parafii św. Barbary. A w roku 2009 w naszej parafii.