Parafia św. Franciszka z Asyżu

Chorzów - Klimzowiec

swiety franciszek kosciol parafia sw franciszek kosciol wnetrze

Protokół z wizytacji kanonicznej Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia

w parafii św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie - Klimzowcu w dniach 9-11.03.2007r.

Wizytacja w parafii św. Franciszka rozpoczęła się w piątek 9. marca 2007 roku od spotkań w szkołach. O godz. 11.30 Ksiądz Arcybiskup udał się do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, o godz. 12.30 przybył do Zespołu Szkół Sportowych, a o godz. 13.30 odwiedził Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II. Podczas wizyt w szkołach, po krótkim powitaniu przez uczniów, Ksiądz Arcybiskup spotkał się z nauczycielami, gdzie rozmawiano o wychowaniu oraz na temat osoby Sługi Bożego Jana Pawła II. Po powrocie do klasztoru, o godz. 14.30 Ksiądz Arcybiskup w towarzystwie świeckich pracowników parafii spożył obiad.

O godz. 17.00 w klasztorze zgromadzili się księża z całego dekanatu. Następnie o godz. 17.30 rozpoczęło się liturgiczne powitanie Księdza Arcybiskupa. Podczas powitania Ojciec Proboszcz krótko scharakteryzował życie miejscowej wspólnoty parafialnej. Ksiądz Arcybiskup pozdrowił wszystkich obecnych oraz wezwał zebranych, by naśladowali św. Franciszka z Asyżu w poszukiwaniu Boga i Jego woli.

O godz. 18.00 Ksiądz Arcybiskup przewodniczył Eucharystii, podczas której 71 gimnazjalistów przyjęło Sakrament Bierzmowania. W homilii Ksiądz Arcybiskup zachęcał, szczególnie młodych, do otwarcia swego serca na działanie Ducha Świętego, by przyjmowane Słowo Boże wydawało w ich życiu obfity owoc.

O godz. 19.15 Ksiądz Arcybiskup z całą wspólnotą zakonną spożył kolację. Następnie odwiedził młodzież z Chorzowa i okolic zgromadzoną na franciszkańskim dniu skupienia "20+".

O godz. 19.45 odbyło się spotkanie Księdza Arcybiskupa z Parafialną Radą Duszpasterską, gdzie rozmawiano o radościach i troskach parafii.

W sobotę 10. marca 2007 roku w zastępstwie Księdza Arcybiskupa na wizytację przybył ks. prał. Piotr Kurzela. O godz. 14.30 Ksiądz Wizytator spotkał się z grupami dziecięcymi: Dziećmi Maryi, Scholą, Eucharystycznym Ruchem Młodych, Ministrantami, a także z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. oraz ich rodzicami. Podczas spotkania, wśród śpiewów scholi, przedstawiciele poszczególnych grup dziecięcych opowiadali o działalności i formacji swoich wspólnot. Ksiądz Wizytator w słowie skierowanym do rodziców i dzieci przedstawił wartość rodziny oraz konieczność Eucharystii na drodze do pogłębionej wiary.

O godz. 15.30 Ksiądz Wizytator odwiedził osoby chore - Irenę Kicińską i Łucję Warzecha, a następnie udał się do rodziny wielodzietnej - państwa Możdżeń (wraz z piątką dzieci).

Na godz. 16.00 do kościoła przybyli członkowie grup dorosłych: Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Żywego Różańca, Zespołu Charytatywnego, Grupy Modlitewnej i Ruchu Focolare. Przedstawiciele poszczególnych wspólnot przedstawili działalność swoich grup. Ksiądz Wizytator dziękując za zaangażowanie w Kościół, zachęcał zebranych do naśladowania Maryi na drodze wiary, a także podkreślił wartość apostolstwa modlitwy.

Następnie Ksiądz Wizytator zwizytował kancelarię parafialną, gdzie zapoznał się z prowadzącymi księgami, a o godz. 18.30 spożył kolację w towarzystwie katechetów.

Na godz. 19.15 do kościoła na spotkanie przybyła młodzież, a wśród niej byli obecni członkowie: Scholi, Oazy, Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego, grupy teatralnej, grupa "20+" oraz młodzież bierzmowana. Podczas prezentacji poszczególnych wspólnot, wśród śpiewów, młodzież opowiadała o swojej formacji, a grupa teatralna zaprezentowała krótkie przedstawienie. Ksiądz Wizytator zachęcał młodych do wierności Jezusowi.

W niedzielę 11. marca 2007 roku Ksiądz Wizytator przewodniczył uroczystej Mszy Św. i wygłosił homilię, w której zachęcał zebranych do podjęcia nawrócenia, mimo iż owoce tego trudu będą widoczne dopiero w przyszłości. Na zakończenie Mszy św. Ojciec Proboszcz podziękował Księdzu Arcybiskupowi oraz Księdzu Wizytatorowi za przeprowadzenie wizytacji, a Ksiądz Wizytator w imieniu Księdza Arcybiskupa podziękował Ojcom Franciszkanom za troskę, zwłaszcza duszpasterską o parafię.

Na Mszę św. o godz. 11.00 zaproszeni zostali rodzice z dziećmi. Ksiądz Wizytator po Mszy św. wszystkim dzieciom udzielił indywidualnego błogosławieństwa.

Wizytację kanoniczną zakończono obiadem o godz. 12.30.